Foredrag, musik, sang og viser

Kulturcentrets foredrag, musik, sang og viser omfatter om et bredt felt af
Spændende foredrag, dejlige sange og skønne viser.
Det seneste foredrag blev afholdt mortensaften den 10. november, som du kan læse herunder:

Grænsegendarmer, Gendarmstien og Kransetyven fra Roskilde Domkirke

Historiker og museumsinspektør Mads Mikkel Tørsleff fra Grænseegnsmuseet Oldemorstoft i Padborg kommer og fortæller om Grænsegendarmerne og gendarmstien.

Når vi i dag kører over Kongeåen og krydser grænsen til Tyskland tænker vi ikke på de mange dramaer der har udspillet sig her gennem tiden.
Græsegendarmeriet blev oprettet 1838 af 3 rytterregimenter i Holsten og var underlagt hæren. Efter krigen i 1864 bevogtede korpset grænsen ved Kongeåen. Efter 1920 fungerede korpset langs Krusågrænsen, hvor den såkaldte Gendarmsti blev anlagt. Gendarmerne byggede små primitive hytter, hvor de kunne søge læ under vagten. Et sted gik stien gennem en veranda.
Stien eksisterer stort set uændret den dag i dag. Nu bliver den brugt af vandrere, som også har mulighed for at overnatte undervejs.

Om morgenen den 26. Maj 1944 blev chefboligen i Gråsten omringet af tysk politi. Oberst Paludan-Müller valgte at modsætte sig arrestation og fandt døden i det brændende hus.

I december 1908 fandt et tyveri sted fra Roskilde Domkirke. Mistanken rettedes mod en bestemt person, som man mente havde forladt landet via Helsingør. Der var således ikke nogen særlig chance for at fange ham ved grænsen.  Men —

Vil man høre mere om, hvad der videre hændte, så kom til foredrag når historiker og museumsinspektør Mads Mikkel Tørsleff fra Grænseegnsmuseet Oldemorstoft i Padborg kommer og fortæller om Grænsegendarmerne her i Kulturcentret onsdag d. 10. november kl. 19.30

Foredraget er gratis for medlemmer af Kulturcentret, men ikke-medlemmer betaler 50 kr.

Da det er Mortensaften, så har vi valgt at starte aftenen med at spise andesteg kl. 18.

Det koster 50 kr. for alle.

Mulighed for at købe vin og øl/vand.

Tilmelding til og betaling for spisningen skal ske senest den 5. november via MobilePay 647820 eller Netbank (Reg: 2290 Konto: 3495-103-837). Husk at opgive navn. Det er også muligt at betale kontant ved ankomsten, men så kræver vi tilmelding på kulturcentret@gmail.com også senest 5. november med oplysning om, at der betales kontant.

Altså:

Onsdag den 10. november i festsalen på Himmelev skole, Ollerupvej 5.

Spisning starter kl. 18.00
Foredraget starter
kl. 19.30

Se pressemeddelelse om foredraget her. Se hele Kulturcentrets program her: Kulturcentrets program