Spring til indhold

Bestyrelse

bestyrelse
Mød bestyrelsen til den årlige generalforsamling

Kulturcentrets bestyrelse har det overordnede ansvar for Kulturcentrets aktiviteter. De vedtagne
beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen består af 5 på en generalforsamling valgte bestyrelsesmedlemmer,
2 projektkoordinatorer en repræsentant for skolens ledelse og en repræsentant for
Himmelev Menighedsråd, der begge er Kulturcentrets samarbejdspartnere.
De valgte bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig selv med formand, næstformand,
kasserer og sekretær.
Alle vælges for et år ad gangen, og genvalg kan finde sted.

Du kan læse Kulturcentrets vedtægt fra 2022 her.

Bestyrelsens sammensætning ser sådan ud i dag:
Den valgte bestyrelse:
Anne Aabrink (Formand)
Helle Hansen (Næstformand)
Susanne Møller-Madsen
Jette Borre Andersen
Randi Pelck

Suppleanter:
Kaj Nielsen
Per Nielsen
Lene Buch Hansen
Michele Børresen

Koordinatorer
Hans Peter Schmidt (koordinator, sekretær & kasserer)
1 vakant koordinator

Samarbejdspartnere.
Skolelederen for Himmelev Skole.Det er nu Sigurd Brønnum.
Repræsentant for Himmelev Menighedsråd. Det er nu Elsebeth Bager

Revisorer
Rene Mãrcher (revisor)
Peter Hintz (revisor)
Erik Skriver (revisorsuppleant)

Har du lyst til at være med i bestyrelsen, så kontakt en fra bestyrelsen eller send en mail på kulturcentret@gmail.com

Bestyrelsens interne side. Kræver adgangskode.
Klik her.