Spring til indhold

Bestyrelse

bestyrelse
Mød bestyrelsen til den årlige generalforsamling

Kulturcentrets bestyrelse har det overordnede ansvar for Kulturcentrets aktiviteter. De vedtagne
beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen består af 6 på en generalforsamling valgte bestyrelsesmedlemmer.
De valgte bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig selv med formand, næstformand,
kasserer og koordinator.
Alle vælges for et år ad gangen, og genvalg kan finde sted.
Vi har et godt samarbejde med Himmelev Skoles ledelse og Himmelev Sogns Menighedsråd, der hver kan sende en repræsentant til bestyrelsesmøderne. De har ikke stemmeret.

Du kan læse Kulturcentrets vedtægt fra 2024 her.

Bestyrelsens sammensætning ser sådan ud i dag:
Den valgte bestyrelse:
Anne Aabrink (Formand)
Helle Hansen (Næstformand)
Susanne Møller-Madsen
Jette Borre Andersen
Randi Pelck
Hans Peter Schmidt (Kasserer og koordinator).

Suppleanter:
Lene Buch Hansen
Per Nielsen
Annelise Pedersen
Michael Andersen


Samarbejdspartnere:
Skolelederen for Himmelev Skole. Det er nu Pernille Holmberg Johannessen
Repræsentant for Himmelev Menighedsråd. Det er nu Elsebeth Bager

Revisor:
Rene Mãrcher

Revisorsuppleant
Peter Hintz

Har du lyst til at være med i bestyrelsen, så kontakt en fra bestyrelsen eller send en mail på kulturcentret@gmail.com

Bestyrelsens interne side. Kræver adgangskode.
Klik her.